http://rhetsc.com.retorikforlaget.se/index.php/rhs/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Rhetorica Scandinavica: Meddelanden 2023-03-09T12:01:35+01:00 Open Journal Systems <p><em>Rhetorica Scandinavica</em> är en akademisk och tvärvetenskaplig tidskrift vars syfte är att publicera och på så sätt belysa den skandinaviska retorikforskningen. Det är den enda vetenskapliga tidskriften i Skandinavien som specifikt tar upp retorisk forskning och dess relevans för andra akademiska områden och samhället.</p> <p><em>Rhetorica Scandinavica </em>är en privat forskningstidskrift utgiven av<a href="https://www.retorikforlaget.se/"> Retorikförlaget AB</a>. Tidskriften grundades 1997. Från och med 2020 publiceras tidskriften endast digitalt.</p> <p><strong>Om sakkunnigbedömning och publiceringsetik</strong></p> <p>Alla inskickade manuskript utvärderas av redaktionen och (minst) två anonyma sakkunniga före publicering. Författare får normalt svar inom två veckor om manuskriptet kommer att skickas till sakkunnigbedömning (peer review). <em>Rhetorica Scandinavicas </em>sakkunniga ska ha relevant doktorsgrad och specialistkunskaper i artikelns ämne. De sakkunnigas viktigaste uppgift är att ange om artikeln uppfyller de krav på kvalitet och vetenskaplig hantering av ämnet som ställs för publiceringar på hög, internationellt nivå. De ger också råd om förbättringar, både teoretiska, metodologiska och språkliga. Det slutliga beslutet om publicering fattas av huvudredaktör.</p> <p>Redaktionen följer <a href="https://publicationethics.org/">the Committee’s on Publication Ethics (COPE)</a> rekommenderade etiska riktlinjer. Detaljerade rutiner finns <a href="https://publicationethics.org/guidance/Guidelines">här.</a></p> <p><em>Rhetorica Scandinavica </em>är godkänd som vetenskaplig publiceringskanal på nivå 2 i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) och på nivå 1 vid NSD – Norsk senter for forskningsdata (Norge och Sverige).</p> <p>Utgitt med støtte frå Kunnskapsdepartementet ved ordninga for opne<br />tidsskrift innan humaniora og samfunnsvitskap, bevilling 2024-2026.</p> <p> </p> <p>ISSN 1397-0534 (print) / 2002-7974 (online) <a href="https://doi.org/10.52610/CMUC2085">doi.org/10.52610/CMUC2085</a></p> <p>Alla artiklar publiceras med Creative Commons licens CC BY-ND (<span class="c01187">Navngivelse-IkkeKommersiell-IngenBearbeidelser CC BY-NC-ND</span>). Registrering i DOAJ sökt mars 2023.</p>