1.
Landqvist M. Retorik utan gränser. RhS [Internet]. 20 januari 2024 [citerad 13 april 2024];27(87):9-14. Tillgänglig vid: http://rhetsc.com.retorikforlaget.se/index.php/rhs/article/view/311