Landqvist, M. (2024) ”Retorik utan gränser”, Rhetorica Scandinavica, 27(87), s. 9–14. doi: 10.52610/rhs.v27i87.311.