Landqvist, M. (2024). Retorik utan gränser. Rhetorica Scandinavica, 27(87), 9–14. https://doi.org/10.52610/rhs.v27i87.311