Ritualisering i svensk politik

En retorisk studie av sociala dramer och politiska gemenskapsritualer

Författare

  • Jon Viklund Uppsala universitet

DOI:

https://doi.org/10.52610/rhs.v27i87.294

Nyckelord:

rhetoric, politics, ritual, social drama, liminality, mimetic crisis

Abstract

Artikeln undersöker ritualisering i svensk politik. Den politiska rapporteringen är till en inte oväsentlig del upptagen med politikers symboliska handlingar, ofta strategiskt iscensatta av aktörerna själva: politiker visar upp sig deltagande i gemensamma måltider, ute på resa, i naturen. Symboliska handlingar får även en betydande roll i samband med kriser och skandaler, som i regel resulterar i dramer med upprepade handlingsmönster. Studien syftar till att demonstrera sådana mönster och peka på bakomliggande motiv. Den inleds med en diskussion av ritualbegreppet och presenterar termer som socialt drama, liminalitet och mimetiskt begär. Den avslutas med en diskussion om de legitimerande ritualer som präglar konstitutionen av politiska koalitioner i Sverige under de senaste åren. 

Referenser

Agenda. (2022, 27 november). Pehrsons balansakt. https://www.svtplay.se/video/jAmxbxv/agenda/igar-21-15?info=visa

Arvidsson, C. (2014). Från Högfors till Maramö: Politik, reformer och värderingar i Alliansens Sverige. Ekerlid.

Balandier, G. (2005). Le grand dérangement. Presses Universitaires de France.

Björkman, F. (2019, 23 november). Jimmie Åkesson redo att vänta in M och KD: ”Ett nytt äktenskap”. Dagens Industri. https://www.di.se/nyheter/jimmie-akesson-redo-att-vanta-in-m-och-kd-nytt-aktenskap/

Bell, C.M. (2009). Ritual theory, ritual practice. (Ny uppl.). Oxford University Press.

Bennett, W. L. (1977). The ritualistic and pragmatic bases of political campaign discourse. The Quarterly Journal of Speech, 63(3), 219–238. https://doi.org/10.1080/00335637709383384

Blumenthal, S. (1980). The permanent campaign: Inside the world of elite political operatives. Beacon P.

Burke, K. (1967). The philosophy of literary form: studies in symbolic action. (2. ed.). Baton Rouge.

Butler, J. (2013). Bodies in Alliance and the Politics of the Street. I It’s the Political Economy, Stupid, 118–124. Pluto Press.

Carter, M. F. (1991). The Ritual Functions of Epideictic Rhetoric: The Case of Socrates’ Funeral Oration. Rhetorica, 9(3), 209–232. https://doi.org/10.1525/rh.1991.9.3.209

Damon, F.H. (2003). What Good Are Elections? An Anthropological Analysis of American Elections. Taiwan Journal of Anthropology, Vol. 1, 39-81

Foret, F. (2010). European Political Rituals: A Challenging Tradition in the Making. International Political Anthropology Vol. 3. No. 1, 55-78.

Girard, R. (2007). Syndabocken: en antologi. Themis.

Girard, R. (2017). Evolution and conversion: Dialogues on the origins of culture. Bloomsbury.

Gennep, A.V. (2019). The rites of passage. (Second edition). The University of Chicago Press.

Grimes, R. L. (2003). Ritual theory and the environment. The Sociological Review (Keele), 51(s2), 31-45. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2004.00449.x

Grusell, M. (2017). Sociala medier i svenska valrörelser. I När makten står på spel: journalistik i valrörelser. Institutet för Mediestudier.

Gullberg, A. (2022, 20 november). Pehrson: ”En massa sjuka saker är borta från avtalet”. Expressen. https://www.expressen.se/kultur/pehrson-en-massa-sjuka--saker-ar-borta-fran-avtalet/

Herzog, H. (2011). The election campaign as a liminal stage – negotiations over meanings, Sociological review 35:559-574.

Holm, I. (1991). Politik som teater: från Bastiljen till Helgeandsholmen. Carlsson.

Holtz-Bacha, C. & Strömbäck, J. (red.) (2012). Opinion polls and the media: reflecting and shaping public opinion. Palgrave Macmillan.

Kertzer, D.I. (1988). Ritual, politics and power. Yale University Press.

Kristersson, U. (2023, 17 januari). Fullständigt förhandlingsreferat. Europaparlamentet. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2023-01-17_SV.html

Madestam, J. (2022, 16 september). Så har tonläget i slutdebatterna i politiken förändrats genom åren. Expressen TV. https://www.expressen.se/tv/nyheter/val-2022/se-hur-tonlaget-i-slutdebatterna-forandras-genom-aren/

Mehrens, P. (2022). Sparagmos: retorisering, dramatisering och rituell desintegration av offentligt språk under covid 19-pandemin. I Pandemiska reflektioner: retoriska och litteraturfilosofiska undersökningar i coronas tid. Uppsala universitet. Litteraturvetenskapliga institutionen. Avdelningen för retorik.

McLeod, J.R., The Sociodrama of Presidential Politics: Rhetoric, Ritual, and Power in the Era of Teledemocracy. American Anthropologist, Vol 101, Issue 2, 359-373

Nationalencyklopedin. (u.å.). Ritual. Hämtad 24 augusti 2023 från https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ritual

Nord, L. & Strömbäck, J. (2018). Svenska valrörelser: väljare, medier och partier under 2000-talet. Santérus förlag.

O'Connor, K. (2015). The never-ending feast: the anthropology and archaeology of feasting. London: Bloomsbury Academic.

Olsson, H. (2022, 22 november). Oklart om Åkesson fått en ursäkt för ”brun sörja”. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/sverige/oklart-om-akesson-fatt-en-ursakt-for-brun-sorja/

Olsson, L., Nilsson, D. (2005, 28 augusti). Nuder dömer ut ”pr-kampanj”. Svenska Dagbladet.

Pike, S.M. (2017). For the wild: Ritual and commitment in radical eco-activism. University of California Press.

Podemann Sørensen, J. (2003). The rhetoric of ritual. Scripta Instituti Donneriani Aboensis, 18, 149-161. https://doi.org/10.30674/scripta.67289

Ray, A. G. (2004). The Permeable Public: Rituals of Citizenship in Antebellum Men’s Debating Clubs. Argumentation and Advocacy, 41(1), 1-16. https://doi.org/10.1080/00028533.2004.11821614

Ray, A. G. (2007). The Rhetorical Ritual of Citizenship: Women’s Voting as Public Performance, 1868-1875. The Quarterly Journal of Speech, 93(1), 1-26. https://doi.org/10.1080/00335630701326845

Stenberg, E. (2019, 6 juli) Ebba Busch Thor har gett SD två stora genombrott. Dagens Nyheter.

Sveriges Radio (2022, 27 november). Public Service. I God morgon världen.

Sveriges Radio (2022, 25 november). Johan Pehrson (L) om påstådda ursäkten till SD: Aldrig hänt. https://sverigesradio.se/artikel/johan-pehrson-l-om-pastadda-ursakten-till-sd-aldrig-hant

Teorell, J., Bäck, H., Hellström, J. & Lindvall, J. (2020). 134 dagar: om regeringsbildningen efter valet 2018. Makadam.

Tidöavtalet: Överenskommelse för Sverige (2022) https://via.tt.se/data/attachments/00551/04f31218-dccc-4e58-a129-09952cae07e7.pdf

Turner, V.W. (1982). From ritual to theatre: the human seriousness of play. Performing arts journal publ.

Turner, V.W. (1970). Betwixt and Between: The Liminal Period in Rites de Passage. I The forest of symbols: aspects of Ndembu ritual. Cornell U.P.

Turner, V.W. (1969). The ritual process: structure and anti-structure. Cornell U.P.

Turner, V. (1979). Frame, Flow and Reflection: Ritual and Drama as Public Liminality. Japanese Journal of Religious Studies, 6(4), 465-499. https://doi.org/10.18874/jjrs.6.4.1979.465-499

Törner, A. (2022, 22 augusti). Kampanjbråk om L:s och SD:s bussturné: ”Som att bli spottad i ansiktet”. Resumé. https://www.resume.se/alla-nyheter/nyheter/kampanjbrak-om-l-s-och-sd-s-bussturne-som-att-bli-spottad-i-ansiktet/

Viklund, J. (2022). Den politiska hanteringen av sorg i coronakrisen: berättelser och ritualer i demonstrativ politisk retorik. I Pandemiska reflektioner: retoriska och litteraturfilosofiska undersökningar i coronas tid. Uppsala universitet. Litteraturvetenskapliga institutionen. Avdelningen för retorik.

Åsard, E. (2014, 8 april): Triangulering – ord som används lika ofta som fel. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/19a1c20b-6194-3f93-80da-46822bc5fd7f/triangulering-ord-som-anvands-lika-ofta-som-fel

##submission.downloads##

Publicerad

2024-01-20

Referera så här

Viklund, J. (2024). Ritualisering i svensk politik: En retorisk studie av sociala dramer och politiska gemenskapsritualer. Rhetorica Scandinavica, 27(87), 35–52. https://doi.org/10.52610/rhs.v27i87.294