Redaktion

Huvudredaktör:

Eirik Vatnøy, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo
Kontakt: eirik.vatnoy@iln.uio.no

Nationalredaktör, Danmark:

Sine Nørholm Just, Institut for kommunikation og humanistisk videnskab, Roskilde universitet
Kontakt: sinenjust@ruc.dk

Nationalredaktör, Norge:

Øyvind Ihlen, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo
Kontakt: oyvind.ihlen@media.uio.no

Nationalredaktör, Sverige:

Janne Lindqvist, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Kontakt: janne.lindqvist@littvet.uu.se

Redaktör, recensioner:

Lisa Storm Villadsen, Institut for kommunikation, Københavns universitet
Kontakt: lisas@hum.ku.dk

Administration:

rhetorica@retorikforlaget.se
Retorikförlaget, Drottninggatan 30, 252 21 Helsingborg, Sverige
Tel +46 70 2827 959

Redaktionsråd:

Kjell Lars Berge, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Otto Fischer, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Jonas Gabrielsen, Institut for komunikation og humanistisk videnskab, Roskilde universitet

Marie Gelang, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet

Lennart Hellspong, Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet

George Hinge, Institut for kultur og samfund, Aarhus universitet

Elisabeth Hoff-Clausen, Institut for kommunikation, Københavns universitet

Christine Isager, Institut for kommunikation, Københavns universitet

Stefan Iversen, Institut for kommunikation og kultur, Aarhus universitet

Iben Brinch Jørgensen, Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge

Jens Elmelund Kjeldsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Christian Kock, Institut for kommunikation, Københavns universitet

Marie Lund, Institut for kommunikation og kultur, Aarhus universitet

Birgitte Mral, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet

Anders Sigrell, Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet

Jan Svennevig, Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder

Assimakis Tseronis, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet

Orla Vigsø, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet