Om tidskriften

Rhetorica Scandinavica är en akademisk och tvärvetenskaplig tidskrift vars syfte är att publicera och på så sätt belysa den skandinaviska retorikforskningen. Det är den enda vetenskapliga tidskriften i Skandinavien som specifikt tar upp retorisk forskning och dess relevans för andra akademiska områden och samhället.

Rhetorica Scandinavica är en privat forskningstidskrift utgiven av Retorikforlaget. Tidskriften grundades 1997. Från och med 2020 publiceras tidskriften endast digitalt.

ISSN 1397-0534 (print) / 2002-7974 (online) doi.org/10.52610/CMUC2085

Alla artiklar publiceras med Creative Commons licens CC BY-ND (Navngivelse-IkkeKommersiell-IngenBearbeidelser CC BY-NC-ND). Registrering i DOAJ sökt mars 2023.

Om sakkunnigbedömning och publiceringsetik

Alla inskickade manuskript utvärderas av redaktionen och (minst) två anonyma sakkunniga före publicering. Författare får normalt svar inom två veckor om manuskriptet kommer att skickas till sakkunnigbedömning (peer review). Rhetorica Scandinavicas sakkunniga ska ha relevant doktorsgrad och specialistkunskaper i artikelns ämne. De sakkunnigas viktigaste uppgift är att ange om artikeln uppfyller de krav på kvalitet och vetenskaplig hantering av ämnet som ställs för publiceringar på hög, internationellt nivå. De ger också råd om förbättringar, både teoretiska, metodologiska och språkliga. Det slutliga beslutet om publicering fattas av huvudredaktör.

Redaktionen följer the Committee’s on Publication Ethics (COPE) rekommenderade etiska riktlinjer. Detaljerade rutiner finns här.

Rhetorica Scandinavica är godkänd som vetenskaplig publiceringskanal på nivå 2 i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) och på nivå 1 vid NSD – Norsk senter for forskningsdata (Norge och Sverige).

Utgitt med støtte frå Kunnskapsdepartementet ved ordninga for opne
tidsskrift innan humaniora og samfunnsvitskap, bevilling 2024-2026.

Open Access Statement

Licensing and copyright

This journal is open access, Creative Commons licens CC BY-ND.