Om tidskriften

Rhetorica Scandinavica är en akademisk och tvärvetenskaplig tidskrift vars syfte är att publicera och på så sätt belysa den skandinaviska retorikforskningen. Det är den enda vetenskapliga tidskriften i Skandinavien som specifikt tar upp retorisk forskning och dess relevans för andra akademiska områden och samhället.

Rhetorica Scandinavica är en privat forskningstidskrift utgiven av Retorikförlaget AB. Tidskriften grundades 1997. Från och med 2020 publiceras tidskriften endast digitalt.

Om sakkunnigbedömning och publiceringsetik

Alla inskickade manuskript utvärderas av redaktionen och (minst) två anonyma sakkunniga före publicering. Författare får normalt svar inom två veckor om manuskriptet kommer att skickas till sakkunnigbedömning (peer review). Rhetorica Scandinavicas sakkunniga ska ha relevant doktorsgrad och specialistkunskaper i artikelns ämne. De sakkunnigas viktigaste uppgift är att ange om artikeln uppfyller de krav på kvalitet och vetenskaplig hantering av ämnet som ställs för publiceringar på hög, internationellt nivå. De ger också råd om förbättringar, både teoretiska, metodologiska och språkliga. Det slutliga beslutet om publicering fattas av huvudredaktör.

Redaktionen följer the Committee’s on Publication Ethics (COPE) rekommenderade etiska riktlinjer. Detaljerade rutiner finns här.

Rhetorica Scandinavica är godkänd som vetenskaplig publiceringskanal på nivå 2 i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) och på nivå 1 vid NSD – Norsk senter for forskningsdata (Norge och Sverige).

 

ISSN 1397-0534 (print) / 2002-7974 (online) doi.org/10.52610/CMUC2085

Alla artiklar publiceras med Creative Commons licens CC BY-ND (Navngivelse-IkkeKommersiell-IngenBearbeidelser CC BY-NC-ND). Registrering i DOAJ sökt mars 2023.

Senaste numret

Vol 27 Nr 87 (2023): Retorik utan gränser

Spesialutgave fra Nordisk konferanse for retorikkforskning (NKRF8), Örebro, oktober 2022

Publicerad: 2024-01-20

Introduktion

 • Retorik utan gränser

  Mats Landqvist
  9-14
  DOI: https://doi.org/10.52610/rhs.v27i87.311

Keynote

 • Rhetorical Data Studies A Methodology for doing Scholarly Activism through Data Advocacy

  Laurie E. Gries
  15-34
  DOI: https://doi.org/10.52610/rhs.v27i87.310

Artiklar

 • Ritualisering i svensk politik En retorisk studie av sociala dramer och politiska gemenskapsritualer

  Jon Viklund
  35-52
  DOI: https://doi.org/10.52610/rhs.v27i87.294
 • Borgfreden – ett socialt drama med rituella inslag

  Patrik Mehrens
  53-71
  DOI: https://doi.org/10.52610/rhs.v27i87.118
 • Ethos i skrift, sak og sjel - tanker om skriving som karakterskaping

  Iben Brinch
  72-88
  DOI: https://doi.org/10.52610/rhs.v27i87.119

Recensioner

 • The Virtues of Green Marketing: A Constructive Take on Corporate Rhetoric av Erik Bengtson og Oskar Mossberg

  Frederik Appell Olsen
  89-94
  DOI: https://doi.org/10.52610/rhs.v27i87.308
 • Rhetorical Argumentation: The Copenhagen School av Christian Kock og Marcus Lantz (red.)

  John Magnus Ragnhildson Dahl
  95-100
  DOI: https://doi.org/10.52610/rhs.v27i87.309
Visa alla nummer